Betäckning utomlands

Ska du skicka ditt sto, eller din hingst, utomlands för avel?


Om du ska skicka ett sto, eller en hingst, utomlands för avelsarbete ska du innan avresa kontakta oss på Svensk Travsport som måste utfärda ett temporärt exportcertifikat för avel åt din häst.

De temporära exportcertifikaten utfärdas med en giltighetstid som utgår den 30 september betäckningsåret för ston (det vill säga när betäckningssäsongen är avslutad), och för hingstar efter 12 månader räknat från utförandedatumet.

Tänk på att du måste kontakta Svensk Travsport när din avelshingst byter uppstallningsland.

Krav på VDN-beskrivning inom Europa

När du ska betäcka ditt sto inom Europa måste hingsten oavsett betäckningsland vara VDN-beskriven enligt svensk modell för att avkomman ska kunna stambokföras med full starträtt och rätt till uppfödarpremier. Det räcker alltså inte att hingsten är ”godkänd” i sitt uppstallningsland.

Vid betäckning utanför Sverige måste betäckningen ske i ett land som har en av Svensk Travsport erkänd stambok.

Återinförsel till Sverige

När hästen återinförs till Sverige måste du omgående underrätta Svensk Travsport. Om du inte gör detta sker en automatisk förlängning av det temporära exportcertifikatet för avel för ytterligare en betäckningssäsong.

Avgifter

På sidan Avgifter hittar du alla aktuella kostnader för utfärdande av temporärt exportcertifikat med mera. Du hittar länken dit i rutan längst ner på sidan.

Läs mer

Läs mer om utförsel av häst från Sverige på Jordbruksverkets och Tullverkets webbplatser. Länkar dit hittar du i rutan längst ner på sidan.


kundtjanst@travsport.se