Rekommenderade webbläsare

Vi supportar följande enheter och programversioner. Äldre versioner och alla kombinationer är inte alltid testade, vilket innebär att vi inte vet hur upplevelsen är. Om ni upplever problem, hör av er till oss med en beskrivning av problemet samt vilken enhet och version det gäller.


Mobil och tablet
IOS senaste och näst senaste version + senaste eller näst senaste version av Mobile Safari eller Mobile Chrome.

Android 5.0 + senaste eller näst senaste version av Samsung Internet eller Chrome.

Dator
Windows: Senaste och näst senaste version av Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome samt de versioner av Windows som webbläsarversionen stödjer.

Mac: Senaste och näst senaste versionen av Safari, Mozilla Firefox eller Google Chrome samt de versioner av Mac som webbläsarversionen stödjer.


kundtjanst@travsport.se