Dataskyddsombud


Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta dataskyddsombudet för Svensk Travsport. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Svensk Travsport AB
556945-5354
Box 201 51, 161 02 Bromma

Telefon: 08-475 27 00
E-post: kundtjanst@travsport.se

Dataskyddsombudet:
Samma adressuppgifter som ovan samt dataskyddsombud@travsport.se.


kundtjanst@travsport.se