Foto: Malin Albinsson, TR Bild

Licenser

För att få träna och köra/rida travhästar i Sverige krävs att du har en licens.


Det finns flera olika licenstyper i Sverige. En professionell tränarlicens är en A-licens och A-licenserna beviljas av Svensk Travsport. Alla andra licenser beviljas av det lokala travsällskapet.

Licenstyper

Från och med 1 januari 2020 införs nya och förenklade licensbestämmelser. Det kommer att finnas två typer av tränarlicens, A- och B-, samt en kör- och montélicens. För ponnytravet gäller samma licensbestämmelser som tidigare. 

Tränarlicens

A-licens:
Du får träna obegränsat antal hästaroch detta är din huvudsakliga yrkesverksamhet.

Grundkrav A-licens:

  • Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.
  • Ha fem års väl genomförd praktik. En del av denna ska du ha fått vid anställning hos A-tränare, om du inte drivit en egen tränarrörelse under en längre period.
  • Du ska med godkänt resultat ha genomgått A-tränarkurs eller Hippologexamen med särskild tilläggskurs. 
  • Du ska ha giltig F-skattsedel som årligen ska skickas in till Svensk Travsport.


B-licens:
Du får träna ett obegränsat antal hästar som du är företrädare eller firmatecknare för, samt fem hästar som du inte är företrädare eller firmatecknare för.

Grundkrav B-licens:

  • Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

Du ska ha av Svensk Travsport fastställd kompetens och med godkännande ha genomgått av Svensk Travsport föreskriven B-licensutbildning.

Kör- och montélicens

Kör-/Montélicens ger dig rätt att köra/rida i tävling, det vill säga i totalisatorlopp, kvalificeringslopp, premielopp eller poänglopp. Det finns två typer av körsvenskrav, kategori 1 och kategori 2.

Grundkrav kör- och montélicens:

  • Du ska ha minst ett års erfarenhet av körning/ridning av travhästar.
  • Du ska med godkänt resultat ha genomgått kör-/montélicensutbildning.
  • Du kan ta ut kör-/montélicensen under det kalenderår du fyller 16 år.

Körsvenskrav kategori 1:
Du ska ha kört minst 100 lopp senaste fem åren, varav minst 20 lopp senaste två åren. Licenstagare som kör/rider åt andra mot ersättning ska vara godkänd för F-skatt.

Körsvenskrav kategori 2:
Du ska ha godkänd kör-/montélicensutbildning. Licenstagare som kör/rider åt andra mot ersättning ska vara godkänd för F-skatt.

Ponnytrav
För ponnytrav krävs en särskild licens. För personer 25 år och yngre gäller licensen både träning och körning och/eller ridning. Övriga har licens enbart för träning. Har du licens för varm- eller kallblod gäller den på motsvarande sätt för ponnytrav, men du måste ändå ansöka om licens för ponny.

Vill du ta licens?

Licensutbildningar hålls på alla travbanor i Sverige. Är du intresserad av att utbilda dig och söka licens skall du vända dig till ditt lokala travsällskap. Läs mer under Utbildning. Länken dit hittar du i rutan nedtill på sidan.

För dig som är över 70 år och vill köra lopp

Om du önskar att ha körlicens från det kalenderår du fyller 71 år krävs en utökad läkarkontroll. Det kommer att krävas ett nytt godkänt läkarintyg av specialtyp inför varje år för att få fortsätta att ha körlicensen. Utöver vanlig läkarkontroll tillkommer ett godkänt EKG-test samt ett särskilt reaktionstest.

Endast ett fåtal läkare i Sverige får utföra den utökade läkarkontrollen, se lista längre ned.

En förutsättning för att licensen ska beviljas är också att kravet på antalet aktiviteter är uppfyllt. Med aktiviteter menas totalisatorlopp, poänglopp, kvallopp, premielopp eller registrerat utbildningslopp.

För att upprätthålla körlicensen krävs minst två aktiviteter varje år, vid missad aktivitet ett år ökas kravet följande år med antalet missade lopp. Den utbildningsansvarige på din hemmabana avgör hur många lopp du behöver köra, men minst fem godkända utbildningslopp ska dock alltid genomföras. Har du exempelvis inte någon aktivitet på de två senaste kalenderåren krävs minst fem godkända utbildningslopp för att erhålla körlicensen.

Gör så här:
Om du uppfyller de sportsliga kraven, det vill säga att antalet aktiviteter de två senaste åren är uppfyllda, bokar du en tid hos någon av följande läkare:

Kostnaden för läkarintyget uppskattas till ca 1 500 kronor. När läkarintyget sedan är utfärdat skickar du en kopia på det samt licensansökan via post till:

Svensk Travsport
Att: Claes Broberg
Box 20151
161 02 Bromma

När körlicensen är beviljad är det bara att köra lopp igen.

Licensbestämmelser

I Licensbestämmelser hittar du alla de regler som finns kring licenser. Du hittar en länk till detta dokument i rutan längst ner på sidan. Där hittar du även en länk till aktuella avgifter.


kundtjanst@travsport.se