Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Så styrs den svenska travsporten

Inom den svenska travsporten finns styrande organ på flera olika nivåer. Det finns travsällskap, basorganisationer och vårt fullmäktige som kan ses som travsportens riksdag. Det högsta rådgivande organet ör konsortiet. Dessutom finns en styrelse för Svensk Travsport och en styrelse för varje travsällskap och basorganisation.


Travsportens högsta beslutande organ kallas fullmäktige. Här ingår representanter från våra travsällskap och våra basorganisationer (travsportens intresseorganisationer). Det är fullmäktige som utser Svensk Travsports och Svensk Travsport AB:s styrelse och dess ordförande och vice ordförande. Till sin hjälp har de valberedningen som lägger fram ett förslag på styrelse och/eller enstaka ledamöter. Fullmäktige har ett ordinarie möte per år, men kan även kallas till extra möte vid behov. Det högsta rådgivande organet är konsortiet och det finns också ordförandesamråd och VD-samråd där representanter från travsällskapen och bas-organisationerna ingår. 

Alla våra 33 travbanor som arrangerar tävlingar med prispengar ägs och styrs av ett travsällskap. I sällskapet kan vem som helst ansöka om att gå med. Detta sällskap väljer sedan sin egen styrelse. Travbanan har dessutom sitt eget kansli som hanterar det dagliga arbetet med tävlingar och anläggning.

Svensk Travsports och Svensk Travsport AB:s styrelse ansvarar för frågor kring exempelvis travsportens medel, tävlingsprogram, dess reglementen och övergripande mål och strategier. Den utser även vd som är högsta chef på Svensk Travsports och Svensk Travsport AB:s kansli.

I rutan längst ner på sidan finns mer information om de olika organen och organisationerna som ingår.


kundtjanst@travsport.se