Svensk Travsport

Foto: Mia Törnberg, TR Bild

Så styrs den svenska travsporten

Inom den svenska travsporten finns styrande organ på flera olika nivåer. Det finns travsällskap, vi har ett förtroenderåd och vårt fullmäktige som kan ses som travsportens riksdag. Dessutom finns en styrelse för Svensk Travsport och en styrelse för varje travsällskap och basorganisation.


Travsportens högsta beslutande organ kallas fullmäktige. Här ingår representanter från våra travsällskap, våra travklubbar och våra basorganisationer (travsportens intresseorganisationer). Det är fullmäktige som utser Svensk Travsports och Svensk Travsport AB:s styrelse och dess ordförande. Till sin hjälp har de valberedningen som lägger fram ett förslag på styrelse och/eller enstaka ledamöter. Fullmäktige har ett ordinarie möte per år, men kan även kallas till extra möte vid behov.

Alla våra 32 travbanor som arrangerar tävlingar med prispengar ägs och styrs av ett travsällskap. I sällskapet kan vem som helst ansöka om att gå med. Detta sällskap väljer sedan sin egen styrelse. Travbanan har dessutom sitt eget kansli som hanterar det dagliga arbetet med tävlingar och anläggning.

Svensk Travsports och Svensk Travsport AB:s styrelse ansvarar för frågor kring exempelvis travsportens medel, tävlingsprogram, dess reglementen och övergripande mål och strategier. Den utser även vd som är högsta chef på Svensk Travsports och Svensk Travsport AB:s sportkontor.

Till stöd har styrelsen ett förtroenderåd som består av en representant från varje bana som med totalisatortillstånd och en representant från varje basorganisation. Förtroenderådet är inget beslutande organ utan endast, som namnet antyder, ett rådgivande forum för styrelsen. Förtroenderådet sammanträder vanligtvis två gånger per år.

I rutan längst ner på sidan finns mer information om de olika organen och organisationerna som ingår.


kundtjanst@travsport.se