Svensk Travsports fullmäktige

Svensk travsports fullmäktige är travsportens högsta beslutande organ. Fullmäktige utgörs av travsällskap, travklubbar och basorganisationer. Fullmäktige samlas till ordinarie fullmäktigemöte i april varje år. Extra fullmäktigemöte kan beslutas av styrelsen eller på skriftlig begäran av förtroenderådet.


Fullmäktige beslutar om stadgefrågor såsom val av ordförande, styrelse och valberedning samt godkännande av årsredovisning, anslutning till Svensk Travsport och från styrelsen hänskjutna förslag.


kundtjanst@travsport.se