Foto: Malin Albinsson, TR Bild

Andra intresseorganisationer

Utöver de organisationer som räknas till bas, finns ett antal andra intresseorganisationer i travsverige.


Svenska Hingsthållare

Svenska Hingsthållare är en förening för uppfödare och hingsthållare av såväl varm- som kallblod. Läs mer på www.hingsthallarna.se.

Travlärlingarnas Riksförbund (TLR)

Travlärlingarnas Riksförbund (TLR) vänder sig till dem som arbetar som hästskötare och lärlingar hos professionella tränare eller amatörer.

TravSveriges Damklubbars Riksförening (TSD)

TravSveriges Damklubbars Riksförening (TSD) samlar de damklubbar som finns i anslutning till travbanorna runt om i landet.

Svenska Ridtravarförbundet

Svenska Ridtravarförbundet startades 2003 och är en förening som arbetar för travhästens liv vid sidan av travtävlandet, och efter, som ridhäst, sällskapshäst, körhäst med mera. Läs mer på www.ridtravare.com.


kundtjanst@travsport.se