Foto: Svensk Travsport

Basorganisationer

Basorganisationerna är de aktivas föreningar. Det är intresseorganisationer med ändamålet att arbeta för sina medlemmars intressen i gemensamma frågor.


Basorganisationerna är sju till antalet och som medlemmar i Svensk Travsport har de rösträtt i fullmäktige. Sedan början av 2016 är dessutom SMR, adjungerade medlemmar i Bas. De får delta vid alla möten, men har inte rösträtt.  Läs mer på sidan Om Svensk Travsport som du hittar en länk till i rutan längst ner på sidan.

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT)

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT) är intresseföreningen för de som är engagerade i avel och uppfödning av varmblodiga travhästar. Läs mer på www.asvt.se.

B-tränarnas Riksförbund (BTR)

B-tränarnas Riksförbund (BTR) är en sammanslutning för landets B-tränare (amatörer) och amatörföreningar. Läs mer om förbundets verksamhet på www.btr.nu.

Travhästägarna

Travhästägarna är en serviceorganisation för hästägarna dit de flesta av landets lokala hästägarföreningar är anslutna. Adressen till förbundets egen webbplats är www.travhastagare.se.

Sveriges Travamatörers Riksförbund (STaR)

Sveriges Travamatörers Riksförbund (STaR) är en samorganisation för landets travamatörklubbar. Läs mer på: www.startrav.se

Travklubben Sleipner

Travklubben Sleipner är en förening som arbetar för den kallblodiga travhästen – både på tävlingsbanan och i aveln. Sleipner har flera lokalavdelningar runt om i landet. Läs mer på www.kallblodstravaren.se.

Travtränarnas Riksförbund (TR)

Landets A-tränare (professionella tränare) är samlade i Travtränarnas Riksförbund (TR) som verkar för deras gemensamma intressen. Läs mer om förbundet på www.travtranarnasriksforbund.se.

Svenska Ponnytravförbundet (SPTF)

Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) arbetar för ponnytravets utbredande och främjande i Sverige. Runt om i hela landet finns det lokala ponnytravklubbar som är anslutna till SPTF. Adressen till SPTF:s webbplats är www.sptf.nu.

Svensk Monté Riksorganisation (SMR)

Svensk Monté Riksorganisation (SMR) bildades 2010 och verkar för att driva montésporten framåt i Sverige. Läs mer på deras webbplats: www.svenskmonte.se.

Hästskötarnas och Travlärlingarnas Riksförbund (HTR)

Hästskötarnas och Travlärlingarnas Riksförbund (HTR) är en nybildad förening som samlar Sveriges alla hästskötare och lärlingar. De har ännu inte skapat någon webbplats.


kundtjanst@travsport.se