Om Svensk Travsport

Världens bästa travsport som är attraktiv för alla – alltid med travhästen i centrum. Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter. Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi alltid sätta hästens välbefinnande i första hand. Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför, tillsammans med våra medlemmar, två av våra viktigaste uppdrag.


På grund av den nya spellagen har Svensk Travsport anpassats till inkomstskatte- och momsfrågor. Det leder fram till en delvis ny struktur som förtydligar att Svensk Travsport bedriver tävlingsverksamhet och dessutom tydligt visar på skillnaden mellan ideell och kommersiell verksamhet. Därav har den ideella och kommersiella verksamheten separerats i Svensk Travsport och Svensk Travsport AB (STAB) med gemensam styrelse och ledning.

l det dagliga arbetet hanteras tävlingsplanering, travsportens regelverk, avels- och registreringsärenden, tränardebiteringssystemet, utfärdande av licenser, upprättande av utbildningar, rekrytering och kommunikation.

Svensk Travsport utgör en sammanslutning av 33 travsällskap och sju basorganisationer (de aktivas organisationer); Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), B-tränarnas Riksförbund (BTR), Travhästägarna, Sveriges Travamatörers Riksförbund (STaR), Travklubben Sleipner, Travtränarnas Riksförbund (TR) och Svenska Ponnytravförbundet (SPTF).

Svensk Travsport bildades år 1925, men hette då Svenska Trafsällskapet. 1929 byttes det namnet till Svenska Travsportens Centralförbund (STC), och sedan år 2010 heter organisationen Svensk Travsport.

Svensk Travsport äger drygt 90 procent av aktierna i ATG (AB Trav och Galopp), medan Svensk Galopp äger knappt 10 procent av aktierna. Svensk Travsport är också, tillsammans med Svensk Galopp, representerade i ATGs styrelse där staten alltjämt har majoritet.

Svensk Travsport har ett antal dotterbolag, bland annat Hästsportens Administrativa Center (HAC) och TR Media AB (Travronden). 


kundtjanst@travsport.se