Styrelse

Svensk Travsports styrelse består av nio ledamöter, både oberoende och representanter från sällskap och basorganisationer, samt två adjungerade ungdomsledamöter. De väljs av Svensk Travsports medlemmar vid fullmäktigemötet som är högsta beslutande organ. Ordföranden utses av fullmäktige.


Styrelsen sätter upp övergripande mål och strategier för travsporten i Sverige. I styrelsens uppdrag ingår bland annat följande uppgifter:

  • Representera Svensk Travsport mellan fullmäktiges sammanträden.
  • Ansvara för Svensk Travsports medel och förvaltning av desamma.
  • Utfärda och ändra reglementen och andra bestämmelser för tävlingarnas genomförande samt för registrering av travhästar.
  • Föra Svensk Travsports talan inför myndigheter.
  • Utge årsredovisning över Svensk Travsports verksamhet.
  • Kalla till fullmäktige, samt förbereda ärenden som ska behandlas där.
  • Kalla till Svensk Travsports Förtroenderåd minst två gånger per år.

Svensk Travsports styrelse

{{card.Subtitle}}

{{card.Title}}

{{card.Phone}}

{{card.Phone2}}

{{card.ShortDescription}}

{{card.Title}}

{{card.Subtitle}}


kundtjanst@travsport.se