Avdelningar

Svensk Travsports kansli ligger i Hästsportens Hus vid Solvalla travbana i Stockholm. Här kan du läsa mer om vad de olika avdelningarna gör och vilka som arbetar på Svensk Travsport.


Stab

Maria Croon, VD
Ulf Hörnberg, Vice VD
Staben består av personer som arbetar med specifika funktioner i nära samarbete med VD och vice VD, till exempel HR och juridik.

Avel

Christina Olsson, avelschef
Svensk Travsport är av staten bemyndigat som stamboks- och registerförande av travhästar. Det är avelsavdelningen som ansvarar för denna uppgift. Här hanteras fölregistrering, chipmärkning, signalementsfrågor, namnärenden, ägarskiften, pseudonymer och personregistreringar.

Avelsavdelningen hanterar även avelsvärderingar, betäckningsbevis, språngrullor, betäcknings- och fölredovisningar samt ansvarar för stamböcker och hingstkataloger. Tillsammans med sportavdelningen handhar avelsavdelningen också in- och utförsel av hästar till och från Sverige.

Ekonomi

Peter Linder, CFO
Ekonomiavdelningen handlägger TDS (Tränardebiteringssystemet), avräkningar samt in- och utbetalningar. På avdelningen hanteras även Svensk Travsports ekonomi.

Hästvälfärd

Mattias Falkbåge, Avdelnings- och utredningschef
Hästvälfärdsavdelningen arbetar med djurskyddet inom travsporten och ansvarar även för dopnings- och smittskyddsfrågor.

IT

Niklas Sigsjö, tillförordnad CIO
IT-avdelningen arbetar med våra olika interna och externa system som exempelvis sportsystemet, arena-teknik, kontors-IT och webbsidor.

Marknad och kommunikation

Tomas Fyhr, tf. avdelningschef, PR- och presschef
Avdelningen har ett brett ansvar och där syns områden som intern och extern kommunikation, analyser, CRM och publika event. Även arbete med Public Affairs och PR samt varumärke och grafisk profil ingår i avdelningens uppgifter. Avdelningen har en stöttande och konsultativ roll gentemot våra travbanor och de andra avdelningarna på Svensk Travsport i såväl marknads- som kommunikationsfrågor. 

Sport

Robert Karlsson, sportchef
Sportavdelningen handlägger allt kring våra tävlingar såsom tävlingsplanering, propositioner, tävlingsregler, tävlingsserier (exempelvis Breeders' Crown), insatslopp, licenser, tävlingsfärger, ponnytrav och statistik. Här hanteras även in- och utförsel av hästar till och från Sverige – en uppgift som delas med avelsavdelningen. Till avdelningen hör också Svensk Travsports kundtjänst.

Utbildning och ungdom

Helena Gärtner, tf. avdelningschef 
Avdelningen arbetar att utveckla och stödja travsporten i ungdoms- och utbildningsfrågor. Avdelningen ansvarar också för den lokala utbildningen genom travskolan och den centrala utbildningen av funktionärer och övriga aktiva.


kundtjanst@travsport.se