Foto: Mia Törnberg, TR Bild

Ägandeformer


En del äger sin häst privat, andra via någon form av rörelse.

Några vanliga företagsformer bland hästägare är:

  • Enskild firma som företräds av en fysisk person. Inget insatskapital krävs. Tänkvärt: det finns ingen skiljelinje mellan ägarens och företagets ekonomi.
  • Handelsbolag som ägs av minst två personer, fysiska eller juridiska. Inget insatskapital krävs. Tänkvärt: delägarna är personligen och solidariskt ansvariga för rörelsens skulder.
  • Kommanditbolag omfattas av samma regler som ett handelsbolag. Den största skillnaden är att i ett kommanditbolag har minst en bolagsman begränsat ansvar.
  • Aktiebolag som ägs av minst en fysisk eller juridisk person. Insatskapital krävs. Tänkvärt: ett aktiebolag kräver startkapital men ger det största ekonomiska skyddet för privatpersoner, med en tydlig skiljelinje mellan bolag och ägare.

Ägarform – en smaksak

Precis som i valet av häst och tränare är det en smaksak hur var och en väljer att äga sin häst. Det finns många kunniga rådgivare med hästkunskaper som kan vägleda den vilsne. Dessutom finns en mängd information om olika företagsformer liksom aktuella moms- och skatteregler exempelvis på internet. Att göra en plus- och minuslista, skriva ned sina önskemål och ställa det hela mot den egna ekonomin brukar räcka långt.

Mer tid åt hästen

Det finns idag många genomarbetade koncept för andelsägande. Tanken är att hästägarna ska kunna ägna mer tid åt hästen, och mindre tid åt pappersarbetet.


kundtjanst@travsport.se