Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Vem ska träna?

En del hästägare väljer att lämna hästen i A-träning där tränaren, för en överenskommen avgift, ansvarar för all skötsel och träning av hästen medan andra väljer att träna sin häst själv.


Den som lämnar sin häst i träning hos en A-tränare lämnar samtidigt över ansvaret för både träningsupplägg och skötsel och betalar för detta en på förhand överenskommen träningsavgift. Utöver det får tränaren en provision på de pengar som hästen tjänar in under tiden den är i träning. Tränarnas avgifter och vad som ingår i avgiften kan skilja sig åt, så det är alltid bra att jämföra.

Skötaren är en viktig kugge

Hos A-tränaren finns, oftast, flera anställda hästskötare som tar hand om hästarna ”till vardags”. Varje skötare brukar ansvara för cirka 5-8 hästar. Det här är en mycket viktig person i hästens liv, och en bra hästskötare är ovärderlig. Det är alltid bra att lära känna hästens skötare för att få lite extra uppdateringar om hur den mår. Glöm heller inte att visa henne eller honom uppskattning när det går bra för hästen, det är trots allt ofta skötaren som ligger bakom en del av framgången. 

Teckna avtal

För att minska riskerna för både tränare och ägare bör man alltid teckna ett avtal när en häst sätts i A-träning. I detta avtal regleras allt som rör avgifter och provisioner samt vad som ingår och vad som kan tillkomma. Som grund för ett sådant avtal kan de gemensamma branschvillkoren, framtagna av Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST) och Travtränarnas Riksförbund (TR), och den tillhörande checklistan användas. Både två finns att ladda ned längst ner på sidan.

Träna själv – skaffa B-licens

En del hästägare väljer istället att skaffa B-licens för att själv kunna träna och kanske tävla med sin häst. 

Den som ansöker om B-tränarlicens måste vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige samt gå en utbildning som arrangeras av landets travsällskap. Kursupplägget påminner om utbildning för vanligt körkort; det vill säga: både teori och praktik ingår. Bland annat får eleverna "köra upp", det vill säga bevisa att han eller hon behärskar att köra sin häst på bana.

Regler skyddar hästarna

För att värna om god hästhållning och att licensinnehavaren, oavsett licenstyp, sköter sin verksamhet gör Svensk Travsport kontroller. Licensen kan bland annat dras in med omedelbar verkan om personen inte uppfyller gällande djurskyddsbestämmelser, eller missköter ekonomiska åtaganden kopplade till verksamheten. Licensen ska också årligen förnyas.

Läs mer om licenser och utbildning via länkarna nedan.


kundtjanst@travsport.se