Foto: Lena Emmoth, TR Bild

Travarhälsan

Travarhälsan är ett djuromsorgsprogram som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om hästen och när den är i skick att träna och tävla. Det bygger på att du som aktiv själv kontrollerar hästen enligt en checklista, så kallad egenkontroll.


Ett gott djurskydd är något som engagerar svenskarna och vi behöver därför kunna visa att våra hästar lever ett bra liv, något vi får underlag till tack vare Travarhälsan. Dessutom har den nuvarande besiktningsformen, där banveterinären bedömer hästens tävlingsmässiga skick genom att observera den under värmning, provstart och defilering, bedömts som otillräcklig av statliga utredningar. Det behövs alltså en förbättring.

Alternativet till Travarhälsan skulle vara att besikta som inom ridsporten där alla hästar visas för hand utan utrustning inför tävlingsveterinären. För travet skulle en enskild besiktning för hand innebära en omfattande ökning av såväl banveterinärens som de aktivas arbetstid. Genom Travarhälsan förbättras och kvalitetssäkras hästvälfärden och olyckor förebyggs samtidigt som travsporten sparar många miljoner per år.

Se filmen om Travarhälsan här:

Kontroll enligt en checklista

Hemma i den dagliga träningen och inför en tävling ska hästen/hästarna kontrolleras enligt den checklista som ingår i egenkontrollen. På listan finns grundläggande punkter som berör hästens hälsa. Exempelvis kroppstemperatur, hull och muskler, förekomst av svullnader, ömheter, sårskador och rörelsestörningar. Ingen ifylld checklista behöver sparas hemma eller tas med till tävlingsplatsen.

Uthämtningen av hästens nummerbricka vid inskrivningen är i sig ett intygande av tränaren att egenkontrollen gjorts och ingen särskild signering behöver göras. En stallbackskontrollant kollar sedan att egenkontrollen är ordentligt genomförd genom att gå runt och inspektera hästar, utrustning, pass och vaccinationsstatus.

Här visar Stig H Johansson hur egenkontroll av häst går till:

Start i januari 2014

Travarhälsan startade den 6 januari 2014 efter utbildning, testkörning och finjustering av Travarhälsans olika delar. Du som är aktiv hittar all information du behöver om egenkontrollen i den broschyr som finns i rutan längst ner på sidan.

Precis som vanligt får icke tävlingsmässiga hästar inte starta och icke tävlingsmässig och otillåten utrustning får inte användas. Nuvarande påföljder och bötesbelopp som berör häst och utrustning ändras inte utan gäller som tidigare, men justeringar kan dock komma att göras framöver.

Vill du veta mer?

Vi kommer löpande att informera mer om införandet av Travarhälsan. Du håller dig enkelt uppdaterad genom att fortsätta besöka travsport.se. Här kommer vi att tillhandahålla all information och flera olika typer av material om Travarhälsan.


kundtjanst@travsport.se