Foto: Maria Holmén, TR Bild

Banveterinärer

Det är inte travets egna domare och funktioner som har den högsta makten en tävlingsdag. I alla ärenden som har med djurskyddet att göra är det banveterinären som bestämmer.


Banveterinärerna är inte anställda av Svensk Travsport utan av Jordbruksverket. Det är Jordbruksverket som sätter upp banveterinärernas arbetsinstruktion och befogenheter. Banveterinärerna är statens kontrollanter och de har till uppgift att se till att djurskyddet efterlevs.

Inga travlopp får köras utan att banveterinären finns på plats. Banveterinären granskar alla hästar innan loppet – i värmningar, defileringar och provstarter. Han/hon har mandat att ställa in tävlingar när djurskyddet kan riskeras, till exempel vid dåliga banförhållanden eller vid sträng kyla.


kundtjanst@travsport.se