Foto: Maria Holmén, TR Bild

Säkerhet

I Svensk Travsports säkerhetsarbete är djurskyddet så klart av övergripande karaktär.


Tillsammans med ATG och Svensk Galopp strävar vi efter att erbjuda en bra hästsport och ett bra spel i en trygg miljö med högt ställda krav på djurskydd. Svensk Travsports säkerhetsarbete har många olika dimensioner. Det handlar om allt från till exempel säkerheten för människor och hästar på våra anläggningar, till krav kring djurhållningen och på tävlingsbanornas skick, målkameror och startbilar. Några exempel är.

  • Säkerheten på våra anläggningar.
  • Sportsäkerheten.
  • Utredningar av olika slag.
  • Utveckling och ansvar för rutiner och genomförande av dopningskontroller.
  • Alkohol- och drogtester av aktiva vid tävlingar.
  • Utveckling av säkerhetsfrågor för sportens aktiva kring sulkyer, hjälmar och dylikt.

En viktig del i säkerhetsarbetet är dopningskontrollerna. Av djurskyddsskäl, men även för spelsäkerheten – för att alla ska tävla på lika villkor, så tas cirka 4 000 dopningsprover årligen under landets trav- och galopptävlingar. Läs mer om vårt antidopningsarbete under Antidopning. Länken hittar du i rutan längst ner på sidan.

Säkra Banor (SÄBA)

Säkra Banor (SÄBA) är ett säkerhetsregelverk som är framtaget för samtliga trav- och galoppbanor i Sverige. Arbetet med SÄBA påbörjades år 2006 och det är ett samarbete mellan Svensk Travsport, ATG och Svensk Galopp. Regelverket rymmer regler kring säkerheten och riktlinjer för en ökad kvalitet i tv-produktionen.

Säkerhetsspår

I Svensk Travsports tävlingsreglemente för 2020 införs en ny regel som gäller de banor som använder säkerhetsspår. Följande gäller för kuskar och ryttare på dessa banor nästa år:

”Säkerhetsspår
Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas. För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.”

För de banor som börja använda säkerhetsspåret är det viktigt att informera körsvenner och ryttare om detta på ett tydligt sätt. Enligt beslut kommer samtliga banor med undantag för några av de allra minsta ha infört säkerhetsspår från och med år 2021.

Det är också viktigt att tydligt och i så god tid som möjligt informera om säkerhetsspåret någon enskild tävlingsdag inte går att använda. Detta får bara ske i undantagsfall då det bedöms att säkerhetsspåret på grund av banförhållanden inte är säkert att använda. Beslut om undantag bör tas av banpersonal, måldomare och banveterinär i samråd.


kundtjanst@travsport.se