Domare och funktionärer

Det är många som ser till att allting fungerar under en tävlingsdag på travbanan. Våra domare och tävlingsfunktionärer är de som ska se till att alla regler efterföljs av de aktiva.


Varje tävlingsdag arbetar ett 15-tal personer som domare och tävlingsfunktionärer. De arbetar på olika positioner med olika uppgifter.

Måldomaren är högste chef under tävlingsdagen och beslutar bland annat om ordningsföljd i mål samt fastställer hästarnas sluttider.

Måldomarnämnden är tillsammans med måldomaren tävlingsdagens högsta beslutande organ, undantaget det som banveterinären har att avgöra enligt instruktioner från Jordbruksverket. Måldomarnämnden hanterar också händelser utanför tävlingsdagen som berör tävlingsverksamheten.

Bandomaren och bandomarnämnden studerar hur hästarna springer i loppen och diskvalificerar hästar för otillåten gångart.

Huvudstartern ansvarar tillsammans med ett antal undersstarters för loppens starter. Huvudstartern rapporterar överträdelser mot regelverket till måldomarnämnden. Huvudstartern kan också avvisa en oregerlig (besvärlig) häst från att starta i ett lopp.

Dopningsprovtagaren är ansvarig för den praktiska hanteringen av provtagningen. Dopningsproven tas enligt av Svensk Travsport fastställda rutiner. Läs mer om dopningsprov under Veterinärt & Djurskydd. En direktlänk hittar du i rutan längst ner på sidan.

Ekipagekontrollanten är kontaktperson mellan de aktiva och måldomarnämnden och finns tillgänglig på stallområdet under tävlingsdagen. Ekipagekontrollanten granskar också hästar och kuskars utrustning, ser till att nummerbrickor delas ut, beslutar om användande stänkskärmar med mera.

Stallbackskontrollanten är liksom ekipagekontrollanten en länk mellan de aktiva och måldomarnämnden. Stallbackskontrollanten kontrollerar såväl hästar som utrustning och även hästpassen så att de är korrekt ifyllda. 

Riksdomaren tjänstgör vid trestjärniga tävlingar och i övrigt när Svensk Travsport anser det nödvändigt. Riksdomaren fungerar som rådgivare åt de lokala funktionärerna samt ingår i måldomarnämnden under vissa lopp. Han eller hon kan, om särskilda skäl föreligger, även utses till måldomare. Riksdomaren är också anvarig för information gentemot media.

Vill du bli funktionär?

Har du fyllt 18 år kan du arbeta som tävlingsfunktionär inom travet. Kontakta i så fall din närmaste travbana. Läs mer under Utbildning. En direktlänk dit finns i rutan längst ner på sidan.

Andra nyckelfunktioner

Utöver domare och tävlingsfunktionärer finns flera andra viktiga funktioner under en tävlingsdag.

En banveterinär måste självklart alltid finnas vid alla tävlingar med djur. Banveterinären inte anställd av Svensk Travsport utan han/hon lyder under Jordbruksverket. Banveterinärens uppgift är att tillse att djurskyddslagen efterlevs och inga hästar kommer till skada. Läs mer om banveterinärerna under Veterinärt & Djurskydd. En direktlänk till den sidan hittar du i rutan längst ner.

Självklart måste även en läkare eller sjukvårdare alltid finnas till hands under tävlingarna.

En hästambulans eller ett liknande fordon kan transportera hästar som av någon anledning behöver komma till ett djursjukhus under tävlingsdagen.

Referenten refererar alla lopp med upplysningar om hästarnas positioner, rörelser i fältet och kilometertider.

Speakern meddelar resultat och odds efter varje lopp och ger även annan information till publiken under tävlingsdagen.

Tävlingssekretariatet hanterar produktionen av resultatlistor. På dessa finns bland annat uppgifter om sluttider, diskvalifikationer, tagna dopningsprov och kuskbestraffningar.


kundtjanst@travsport.se