Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Alkohol- och drogtester

En viktig del i Svensk Travsports säkerhetsarbete är genomförandet av alkohol- och drogtester på tävlingsdagarna.


Alkoholtester genomförs regelbundet på samtliga travbanor. Innan tävlingarna tas alkoholtester på alla deltagande kuskar och ryttare. Dessutom är alla tävlingsfunktionärer, tränare och andra personer som handhar hästar under en tävlingsdag skyldiga att genomgå ett alkoholtest i fall måldomarnämnden beslutar om det. För ponnytravet är alkoholtest endast obligatoriskt för person som under kalenderåret fyller minst 13 år. För yngre deltagare är alkoholtest frivillig.

Drogtester

Slumpvisa drogtester tas på de flesta av landets travbanor. Samma regler gäller för drogtester som för alkoholtester.

Observera att vissa receptbelagda mediciner kan ge utslag på testen. Som kusk/ryttare bör du känna till att om du lämnar ett positivt prov så kan du inte köra/rida lopp under den utredningstid som krävs för att fastslå orsaken till det positiva provet. Kontakta din läkare om du är osäker på de mediciner du använder. För omyndiga personer, till exempel i ponnytravet, gäller Skolinspektionens rekommendationer avseende farliga moment. Drogtest sker då efter fullt och reellt samtycke från berörd samt dennes vårdnadshavare. Omyndig person har rätt att avstå från test, utan att behöva förklara varför. Den som avstår drogtest får inte köra/rida lopp den dagen.

Läs mer om alkohol- och drogtester i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport. Du hittar det i rutan nedan.


kundtjanst@travsport.se