Utmärkelser och hederstecken

Inom travsporten finns flera hedertecken och andra utmärkelser såsom Årets Häst och travets egen Hall Of Fame.


Svensk Travsports Stora hederstecken kan tilldelas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat travsporten.
Efter förslag av Svensk Travsports styrelse beslutar Svensk Travsports konsortium om utdelande av Svensk Travsports Stora hederstecken.

Dessa har fått Svensk Travsports Stora hederstecken.

Svensk Travsports Lilla hederstecken. Travsällskap äger förslagsrätt till Svensk Travsports styrelse som beslutar om utdelande av Svensk Travsports Lilla hederstecken. Förslag om Svensk Travsports Lilla hederstecken kan även väckas inom Svensk Travsports styrelse.

Dessa har fått Svensk Travsports Lilla hederstecken.

Svensk Travsports Stora guldmedalj kan delas ut för extraordinär sportslig prestation inom svensk travsport. Priset kan delas ut till häst, kusk, tränare, lärling, skötare, ägare och uppfödare.
Ges medaljen till en häst skall hästens tränare, ägare och uppfödare erhålla Svensk Travsports Stora guldmedalj. För övriga bestäms det från fall till fall.

Dessa har fått Svensk Travsports Stora guldmedalj.

Travsportens Hedersutmärkelse utdelas årligen av Svensk Travsports arbetsutskott till den aktive travsportsman, som, med hänsyn till vederbörandes insatser under sistförflutna året, anses därtill förtjänt. Hänsyn bör därvid i första hand tagas till omfattningen av den insats vederbörande under året gjort inom travsporten, dock att företräde må givas den som i avsevärd omfattning verkat både som aktiv travsportsman och framgångsrik uppfödare.

Dessa har fått Travsportens Hedersutmärkelse

Travsportens Hall Of Fame är ett samarbete mellan Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) och Norske Travjournalisters Klubb och Nordiska Travmuseet i Årjäng. Sedan 2007 har varje år några av travets storheter hedrats med en plats i Hall Of Fame.
Medlemmar i Nordiska Travmuseet har nomineringsrätt, och kan på så vis påverka vilka profiler som väljs in.

Dessa är invalda i Hall Of Fame.

Travets Hedersambassadör delas ut till någon som uppmärksammats för att ha gjort travsporten en stor tjänst i sin livsgärning och fortfarande gör det.

Dessa är travets Heders-ambassadörer.

Årets Häst ska vara i träning hos i Sverige licensierad tränare.
Kandidaterna utses av Svenska Hästsportjournalisternas Klubb.
Den häst som får högsta procentsiffran när rösterna från hästsportjournalisterna (50%) räknats samman med rösterna från svenska folket (50%), blir Årets Häst.

Dessa har utsetts till Årets Häst.


kundtjanst@travsport.se