Svensk Travsports Stora hederstecken


Svensk Travsports Stora hederstecken kan tilldelas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat travsporten.

Stor restriktivitet bör tillämpas.

Efter förslag av Svensk Travsports styrelse beslutar förtroenderådet om utdelande av Svensk Travsports Stora hederstecken.

Dessa har fått Svensk Travsports Stora hederstecken:

År Namn 
1982 Gösta Valentin 
1985 Stig Eriksson
1987 Erik Gralén
1990 Bertil Bäckman
1992 Lars-Erik Hofstedt
1997 Bo Fransson
1998 Åke Isberg (bilden)
2001 Gert Lindberg
2005 Assar Engblom
2008 Margareta Wallenius-Kleberg
2010 Stefan Holmgren
2010 Claes Lundell
2023 Patrik Sandin
kundtjanst@travsport.se