Foto: Lena Emmoth, TR Bild

Hall Of Fame


Travsportens Hall Of Fame är ett samarbete mellan Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) och Norske Travjournalisters Klubb och Nordiska Travmuseet i Årjäng. Sedan 2007 har varje år några av travets storheter hedrats med en plats i Hall Of Fame.

Det är en kommitté bestående av representanter för de båda ländernas journalistklubbar som fattar beslut om vilka travsportprofiler som ska väljas in i Hall Of Fame.

Medlemmar i Nordiska Travmuseet har nomineringsrätt, och kan på så vis påverka vilka profiler som väljs in.

Dessa är invalda i Hall Of Fame:

År Land  Namn  
2007 Sverige  Sören Nordin Se video och läs mer här.
2007 Norge Ulf Thoresen Se video och läs mer här.
2008 Sverige Stig H Johansson (bilden) Se video och lyssna på podcast här.
2008 Norge Steggbest Se video och läs mer här.
2009 Sverige Big Noon Se video och läs mer här.
2009 Norge Karsten Buer Se video och läs mer här.
2010 Sverige Bulwark Se video och läs mer här.
2010 Norge Rex Rodney Se video och läs mer här.
2011 Sverige Berndt Lindstedt Se video och läs mer här.
2011 Norge Alm Svarten Se video och läs mer här.
2012 Sverige Uno Swed Se video och läs mer här.
2012 Sverige Frances Bulwark Se video och läs mer här.
2012 Norge Gunnar Eggen Se video och läs mer här.
2013 Sverige Gert Lindberg Se video och läs mer här.
2013 Sverige Legolas Se video och läs mer här.
2013 Sverige Olle Goop Se video och lyssna på podcast här.
2013 Sverige Margareta Wallenius-Kleberg Se video och lyssna på podcast här.
2013 Sverige Ina Scot Se video och läs mer här.
2013 Sverige Järvsöfaks Se video och läs mer här.
2013 Sverige Ego Boy Se video och läs mer här.
2013 Sverige Stig Lindmark Se video och läs mer här.
2013 Sverige Gunnar Nordin Se video och läs mer här.
2013 Sverige Gösta Nordin Se video och läs mer här.
2013 Sverige Express Gaxe Se video och läs mer här.
2013 Sverige Lars Lindberg Se video och läs mer här.
2013 Norge Egil Alnäs Se video och läs mer här.
2013 Norge Kjell Carlsen Se video och läs mer här.
2013 Norge Vintilla Se video och läs mer här.
2014 Sverige Victory Tilly Se video och läs mer här.
2014 Sverige Queen L. Se video och läs mer här.
2014 Sverige Sjunga Best Se video och läs mer här.
2014 Sverige Stefan Melander Se video och lyssna på podcast här.
2014 Norge Atom Vinter Se video och läs mer här.
2014 Norge Trygve Diskerud Se video och läs mer här.
2015 Sverige Copiad Se video och läs mer här.
2015 Sverige Bo Fransson Se video och läs mer här.
2015 Sverige Håkan Wallner Se video och läs mer här.
2015 Sverige Örjan Kihlström Se video och lyssna på podcast här.
2015 Norge Tamin Sandy Se video och läs mer här.
2015 Norge Bork Rigel Se video och läs mer här.
2016 Norge John Buer Se video och läs mer här.
2016 Sverige Einar Andersson Se video och lyssna på podcast här.
2016 Sverige Algot Scott Se video och läs mer här.
2016 Sverige Björn Goop Se video och lyssna på podcast här.
2017 Norge Steinlager Se video och läs mer här.
2017 Sverige Åke Svanstedt Se video och lyssna på podcast här.
2017 Sverige Stefan Hultman Se video och lyssna på podcast här.
2018 Norge Elding Se video och läs mer här.
2018 Sverige Viking Kronos Se video och läs mer här.
2018 Sverige Torbjörn Jansson Se video och lyssna på podcast här.
2019 Norge Roger Walmann Se video och lyssna på podcast här.
2019 Sverige Scarlet Knight Se video och läs mer här.
2019 Sverige Jorma Kontio Se video och lyssna på podcast här.
2019 Sverige Jimmy Takter Se video och lyssna på podcast här.
2020 Sverige Jim Frick Se video och läs mer här.
2020 Sverige Erik Berglöf Se video och läs mer här.
2020 Norge Moe Odin Se video och läs mer här.
2021 Sverige Lutfi Kolgjini Se video och läs mer här
2021 Sverige Maharajah Se video och läs mer här
2021 Norge Ove Wassberg Se video och läs mer här
2022 Sverige Timo Nurmos Se video och läs mer här
2022 Sverige Robert Bergh Se video och läs mer här
2022 Sverige Readly Express Se video och läs mer här
2022 Norge Liv Haslie Se video och läs mer här
2022 Norge Jomar Blekkan Se video och läs mer här


kundtjanst@travsport.se