Covid-19

Här hittar du all aktuell information kring travsporten och covid-19.


Vaccinationsbevis från 1 dec

Från och med onsdag 1 december kommer det att krävas ett vaccinationsbevis för att komma in på publika områden under en tävlingsdag. Restaurangerna tar enskilda banor beslut om. De flesta kommer begära vaccinationspass för att kunna säkerställa ett säkert evenemang.

Hästägare med starthäst
Hästägare med starthäst är välkomna tillbaka på stallbackarna från 29 september, under förutsättning att man kan visa upp en giltig biljett. Biljetten kommer antingen som etikett på banprogrammet eller digitalt till den mailadress du registrerat. Se aktuell banas hemsida för mer info.

Hästägare med årskort
Hästägarekort med årsmärke för 2019 och 2020 gäller för entré till stallbacken enligt tidigare regler, under hela 2021. På vissa banor (t.ex. Solvalla) behöver du även en digital dagsbiljett. Se aktuell banas hemsida för mer information.

Övriga rutiner på stallbacken
Stallbacken kommer inte att ha vaccinationsbevis som krav. Verksamhetskritisk personal kommer fortfarande att genomföra istt arbete. Rörelse mellan publik och stallbacke kommer då att kräva ett vaccinationsbevis.

  • Tv-intervjuer på stallbacke och bana kan göras utan särskilda smittskyddsåtgärder.
  • Alkotester kan göras utan särskilda smittskyddsåtgärder.
  • Travskolan kan ha kurser även under tävlingstid vid behov.
  • Det finns inte längre några antalsbegränsningar på publikplatserna.

Lokala begränsningar kan fortfarande förekomma
Som vi lärt oss de senaste åren kan förhållanden ändras med kort varsel. Om smittskyddsläget kräver det kan myndigheterna förstås återinföra restriktioner och begränsningar under vintern och längre fram. Det kan gälla både nationellt och regionalt. Som hästägare kan det vara bra att kolla vad som gäller på den bana du tänker besöka, och informationen hittar du enklast på banans hemsida.

Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom
Covid-sjukdomen finns fortfarande kvar och vi måste skydda både oss själva och varandra. Som tidigare gäller att du ska stanna hemma om du är sjuk eller har symtom, tvätta händerna, hålla avstånd till andra. Håll i och håll ut!

FAQ – Vaccinationsbevis

Kan jag komma med ett negativt Covidtest?
Nej det är enbart vaccinationsbevis som gäller

Vad gäller för hästägare?
De räknas som publik och behöver ett vaccinationsbevis.

Vad gäller på stallbacken?
Tillträde till stallbacken har samma reglering som nu gällande aktiva och övrig personal. Vaccinationsbevis är inte ett krav på denna yta. Om man ska in på publika områden från stallbacken krävs ett vaccinationsbevis.

Behöver jag ett vaccinationsbevis för restaurangbesök?
Restauranger innefattas inte av kravet på vaccinationsbevis. På många banor är det dock svårt för banan som arrangör att säkerställa att grupperna inte blandas därför måste man göra kontrollen av vaccinationsbevis vid entrén till arenan.  Om banan väljer att separera restaurangen måste varje enskild bana ansvara för att det går att genomföra ett säkert restaurangbesök om man inte väljer att ha vaccinationsbevis.
Med vaccinationsbevis så är det ingen skillnad på inne-, ute- eller restaurangytor.

Kan jag komma in utan vaccinationsbevis
Undantag görs för publik under 18 år. Kan du av medicinska skäl inte ta vaccin så har du tillträde mot ett medicinskt bevis för situationen.

Var skaffar jag ett vaccinationsbevis med e-legitimation?
Har du en e-legitimation kan du ladda ner eller skriva ut ett från www.covidbevis.se

Hur skaffar jag ett vaccinationsbevis utan e-legitimation?
Har du inte möjlighet att använda en e‑legitimation kan du beställa ditt vaccinationsbevis via blankett som du hittar på E‑hälsomyndighetens webbplats. Där väljer du den blankett som bäst passar dina förutsättningar, fyller i den och postar den.

Hur är det med personal och funktionärer på travbanan?
De räknas till verksamhetskritisk personal och innefattas inte av kravet.


kundtjanst@travsport.se