Åby mållinje

Tävling & träning i Sverige

Ska du resa från utlandet till Sverige och tävla med din häst? Eller kanske sätta din häst i svensk träning?

Här är en sammanfattning av de regler som gäller när en utlandsregistrerad/-tränad häst ska göra en enstaka start i Sverige, alternativt starta i flera lopp och/eller tränas här.

Travförbundet i hästens hemland måste så klart alltid kontaktas innan resan till Sverige – oavsett om resans syfte är tävling eller träning.

Varmblod
Alla hästar med så kallad inländarrätt i ett UET-land* får starta i Sverige utan att belastas med någon tvångsprissumma.
Även ston från Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA får starta i Sverige utan att belastas med någon tvångsprissumma.

Hingstar och valacker med inländarrätt i Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA får starta i Sverige, men de belastas med följande tvångsprissummor.
• 2-åriga hingstar och valacker: 150 000 svenska kronor
• 3-åriga hingstar och valacker: 250 000 svenska kronor
• 4-åriga hingstar och valacker: 600 000 svenska kronor
• 5-åriga och äldre hingstar och valacker: 750 000 svenska kronor

Hästar från andra länder än ovanstående får inte starta i Sverige. Detta gäller även hästar med inländarrätt i England som registrerats efter den 31 december 2002.

Kallblod
I enlighet med det svensk-norska kallblodssamarbetet får kallblodstravare i norsk träning fritt anmälas till lopp i Sverige.
Undantaget är svenska mästerskap och lopp där hästar uttages av respektive lands travförbund.

Enstaka start i Sverige

Alla hästar som är registrerade i länder utanför Norden måste ha ett temporärt exportcertifikat för tävling utfärdat av registerlandets travförbund för att få starta i Sverige.

Startanmälning av hästar i utländsk träning
Hästar i utländsk träning ska startanmälas till Svensk Travsport senast kl. 09.00 vardag före anmälningstidens ordinarie utgång. Hästens senaste vaccination måste vid den tidpunkten vara meddelad till travförbundet i hemlandet och registrerad i deras system.

Träning i Sverige

Varmblodiga hästar (ej hästar som tillkommit via embryotransfer och som registrerats i sitt hemland före den 1 januari 2007) med inländarrätt i ett UET-land* som ägs av i Sverige bosatt person och som ska vara i svensk träning måste importeras definitivt till Sverige för att få tränas och tävla här. Motsvarande bestämmelser gäller även för svenskfödda hästar som exporterats.
Alla utlandsregistrerade hästar som ska tränas i Sverige måste ha ett temporärt exportcertifikat utfärdat av registerlandets travförbund. Exportcertifikat för träning måste förnyas var sjätte månad och det är hästägarens ansvar att se till att certifikatet förnyas.

Ägarskifte
En häst som är införd i Sverige temporärt för träning/tävling är fortfarande grundregistrerad i sitt hemland. Detta innebär att ett ägarskifte av denna häst görs hos det lands travförbund där hästen är grundregistrerad.
Då ägarskiftet är registrerat i hästens hemland är det viktigt att den nya ägaren begär att ett nytt temporärt exportcertifikat med de korrekta ägarförhållandena sänds till Svensk Travsport. Först då kan en ny ägare registreras hos Svensk Travsport.

Avgifter
Aktuella avgifter för de olika handlingarna hittar du på sidan med Svensk Travsports avgifter. Länken dit finns i rutan uppe till höger.

Läs mer
Läs mer om införsel av häst till Sverige på Jordbruksverkets och Tullverkets webbplatser. Länkar dit hittar du i rutan ovan till höger.

*Länder anslutna till UET: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Senast uppdaterad 2017-03-28. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Exteriörens påverkan på varmblodstravarens prestationer

2017-11-17 10:00

Arbetsmiljö – en viktig fråga för alla

2017-11-16 14:30

Stort grattis Årjäng! – Nästa stopp är Friends Arena

2017-11-15 14:00
Till nyhetsarkivet