2014

Inom Hästnäringens ungdomssatsning genomfördes under 2014 två projekt; Montérekrytering och Ungt medlemskap.


Montérekrytering

Intresset för montésporten behöver stärkas, både internt inom travsporten men även externt bland andra hästdiscipliner. Svensk Travsport valde därför att inom ramen för HUS arbeta med rekrytering till montésporten samtidigt som det utvecklades en långsiktig plan för montésporten.

Syftet med projektet var att ta ett krafttag kring den svenska montésporten för att på så sätt möjliggöra rekrytering av nya aktiva till travsporten, samt att inom ramen för travsportens strategidokument Horisont 2017 fortsätta utveckla montésporten.

Under året arbetades det fram en långsiktig satsning på montésporten. Genom projektet har vi kunnat påverka montésportens riktning samt bidragit till den långsiktiga satsning för montésporten som nu har tagits i bruk och på det sättet möjliggör för fler att vara aktiva. Det skapades en långsiktig plan för montésporten, som i enlighet med Horisont 2017, sträcker sig fram till år 2017. Vi ska då ha ökat antalet lopp, ryttare samt hästar som deltar i loppen. 

Det arrangerades dessutom prova på-dagar på 18 olika travbanor över landet, vi mötte 100 personer och alla fick erbjudanden om fortsättning med en montékurs på den aktuella travbanan. Från och med det här året kan vi mäta antalet deltagare på travskolan, vilka kurser de går och därigenom följa upp tidigare gjorda rekryteringsaktiviteter.

Ungt medlemskap

Arbetet med ungdomsinflytande har baserat på måluppfyllelsen, varit framgångsrikt, både under år 2014, men också genom tidigare års arbete med ungdomsinflytande som HUS-projekt. 

Under förra året besöktes nio olika regioner (en träff blev inställd). Vi mötte 134 ungdomar över hela landet och vi har skapat diskussioner kring ungdomsinflytande och unga i beslutande organ. 

Träffarna har varit positiva i och med att unga har fått möta styrelseledamöter och ledning på sin lokala travbana. Det har varit öppna möten och dialoger med högt i tak och inga rätt eller fel, genom det har vi fått bra responser från både unga, ledamöter och tjänstemän från travsällskapen. 

Ungt Medlemskap har som syfte att identifiera unga i travsporten regionalt och lokalt, samt skapa nätverk och samarbeten mellan unga i en och samma region. Till Svensk Travsports fullmäktige 2015 ska det finnas ett underlag till beslut för hur unga i framtiden kan organiseras, hur en sådan struktur kan se ut samt förslag på stadgeförändring till stöd för beslutet. 

Från och med 2015 ska Ungt medlemskap ingå i Svensk Travsports löpande verksamhet och alltså inte enbart som ett projekt.

 


kundtjanst@travsport.se