2019

Svensk Travsport har genom Hästnäringens ungdomssatsning (HUS) beviljats medel för att fortsätta driva projekten Ponnykampen, Appen Stjärnloppet och Alternativa Tävlingsformer. Nya projekt som tillkommit 2019 är Kids Project, med syfte att fler barn i låg och mellanstadieskolor på skoltid ska få uppleva hästen och travsporten, samt Webbutveckling av digitala vektyg, med huvudsyfte att utöka och förbättra våra webbutbildningar. HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav- och galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.


Ungdomsverksamheten är ett viktigt och prioriterat område där Svensk Travsport arbetar aktivt för att rekrytera nya unga, men också verkar för att de unga som idag är aktiva ska fortsätta vara aktiva i travsporten, samt möjliggöra för en långsiktig karriär inom travsporten, på hobby- såväl som på professionell nivå. Här finner du en kortfattad beskrivning av de projekt Svensk Travsport kommer att arbeta med under 2019.

• Ponnykampen
Ponnykampen är tävlingen för de yngsta i travsporten och genomförs som en del i projektet Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb. Förhoppningen och syftet med Ponnykampen är att projektet ska stärka ett naturligt samarbete mellan ungdomarna på hemmabanan men även synliggöra och uppmuntra våra unga aktiva inom ponnytravet. Det som ska genomföras är fem deltävlingar med en final, varav första tävlingen hålls 28/4 i Stockholm (Solvalla).

• Appen Stjärnloppet
Appen ”Stjärnloppet” är en app som vänder sig till de yngsta i travsporten, samt till dig som vill lära dig mer om trav men kanske saknar en naturlig koppling och kontakt med denna. Appen kommer att uppdateras och utvecklas för att bli långsiktigt fungerande och attraktiv.

• Alternativa tävlingsformer
Projektet Alternativa tävlingformer kommer att drivas av Svensk Travsport, i samarbete med landets travbanor och Ridtravarföreningen, i syfte att finna och genomföra nya tävlingsformer på banorna som t.ex. idealtidslopp, stilmonté och konkörning. Målet för 2019 är att 200 starter i en alternativ tävlingsform ska genomföras.

• Kids Project
Kids Project är ett projekt där i första hand låg-mellanstadiet bjuds in till Öppet Hus på travbanan där eleverna får möjlighet till olika aktiviteter som att borsta, leda häst, köra runt koner, mm. Ett liknande koncept har tidigare testats av Svensk Travsport med flera organisationer i projektet Upplev Häst och var mycket uppskattat.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Molly Eriksson, ungdomsansvarig: molly.eriksson@travsport.se eller 072-502 42 05.

 


kundtjanst@travsport.se