2020

Svensk Travsport har genom Hästnäringens ungdomssatsning (HUS) beviljats medel för att fortsätta driva projekten Upplev Häst och Alternativa tävlingsformer. Nya projekt som tillkommit 2020 är Ung Travsport som är ett större projekt innehållande två spår, Ungt medlemskap och Travets Talanger. Med projektet Ung travsport vill vi öka det unga engagemanget i och för travsporten. HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav- och galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.


Ungdomsverksamheten är ett viktigt och prioriterat område där Svensk Travsport arbetar aktivt för att rekrytera nya unga, men också verkar för att de unga som idag är aktiva ska fortsätta vara aktiva i travsporten, samt möjliggöra för en långsiktig karriär inom travsporten, på hobby- såväl som på professionell nivå. Här finner du en kortfattad beskrivning av de projekt Svensk Travsport kommer att arbeta med under 2020

Upplev Häst
Upplev Häst är ett projekt där i första hand låg-mellanstadiet bjuds in till Öppet Hus på travbanan där eleverna får möjlighet till olika aktiviteter som att borsta, leda häst, köra runt koner, mm. Ett liknande koncept har tidigare testats av Svensk Travsport med flera organisationer och var mycket uppskattat.

Alternativa tävlingsformer
Projektet Alternativa tävlingformer kommer att drivas av Svensk Travsport, i samarbete med landets travbanor, i syfte att finna och genomföra nya tävlingsformer på banorna som t.ex. idealtidslopp, stilmonté och konkörning. Målet för 2020 är att 100 starter i en alternativ tävlingsform ska genomföras.

Ung Travsport
Med projektet Ung Travsport vill vi öka det unga engagemanget för sporten. Projektet består av två delar, Travets talanger samt Ungt medlemskap.

Travets talanger
En individuell talangutveckling på lokal/regional och central nivå. Projektet ska individanpassas och fler inriktningar ska omfattas t.ex. kusk, ryttare, tränare, ledare, hästskötare, funktionär, förtroendevalda och administratörer. I travskolan sker av naturliga skäl det mesta i gruppundervisning. Individanpassad utveckling ser vi som ett naturligt och efterfrågat steg för de som är villiga att satsa lite mer.

Ungt medlemskap
Forum och träffar för ungdomar inom travsporten. Vi kommer att fortsätta med den årliga träffen under SM-veckan samt bjuda in alla ungdomar till denna. Vi vill också arbeta för ett bättre lokalt /centralt ungdomsarbete, t.ex. genom våra regionala träffar.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Molly Eriksson, ungdomsansvarig: molly.eriksson@travsport.se eller 072-502 42 05.

 


kundtjanst@travsport.se