Foto: Svensk Travsport

Ridledare vid travskoleverksamhet – pilotkurs

Undervisar du vid travskola och vill lära dig mer om ridning och ridundervisning? Då är det här kursen för dig!


Om utbildningen
Kursen ger deltagarna grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i ridning som är anpassad till travskoleverksamhet. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna undervisa i ridning vid travskola på ett säkert och ändamålsenligt sätt och med hästens välfärd i fokus.

Kursen genomförs under 2 veckor. Kursen är indelad i två delar och innan kursstart får varje deltagare en studiehandledning som tydligt beskriver vad som ska utföras, när och hur samt litteraturhänvisningar.

Kurstid:
Del 1 - Vid kursstart vecka 1 samlas kursdeltagarna via Teams för att diskutera frågor kring ridundervisning vid travskola. Kursdeltagarna kommer att få en individuell uppgift som sedan diskuteras vid del 2.

Del 2 - Genomförs under en dag vid en travskola under kursvecka 2. Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska lektioner där olika lektionsupplägg visas och diskuteras. För godkänd kurs krävs deltagande vid den inledande Teamsträffen och vid den fysiska träffen i del 2.

Datum för kursträffar: Datum kommer

Kursort: Plats kommer

Antal kursplatser: Max 30 deltagare

Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En avgift avseende övriga omkostnader som kurslitteratur, fika och lunch tas ut. Avgiften är 300 kr och faktureras vid anmälan.


Kursinnehåll

  • Praktisk undervisningsmetodik:
  • Ryttarens förutsättningar
  • Hästens förutsättningar
  • Utrustning
  • Hästen i fokus 

Behörighetskrav
Erfarenhet av undervisning vid travskola.

Kontakt och anmälan
För mer information, kontakta Hästsportens folkhögskolas utbildningsledare på Wången, Ulrika Backan, tel. 070-562 87 77 eller e-post: ulrika.backan@wangen.se

Anmäl dig via länken nedan.

Kursadministration: info@hastsportensfolkhogskola.se.


kundtjanst@travsport.se