Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

TLU II

Steg två i Travets ledarutbildning (TLU) för dig som vill bli travskoleinstruktör.


Kursplats: Wången

Anmälan: Anmälan görs på hastsportensfolkhogskola.se. Endast utbildningsansvarig är behörig att anmäla deltagare till kursen.

Beställare: Svensk Travsport

Kursavgift: 1 000 kronor inklusive kost och logi. Undervisningen är kostnadsfri.

Anordnare: Hästsportens Folkhögskola i samarbete med Wången.

Kontaktperson: Ulrika Backan 076-772 05 31 eller ulrika.backan@wangen.se

Antal timmar: 24 timmar.

Målgrupp: Travskoleledare och övriga med intresse att bli ledare.

Åldersgräns: Minst 18 år.

Antal deltagare: Max 25 stycken.

Förkunskapskrav: Fullgjord TLU steg I med godkänt resultat

För godkännande av kursen: Examinationer, såväl teoretiska som praktiska, sker löpande under kursens gång. Praktik och teori varvas för att ge en ökad förståelse samt skapa bra förutsättningar för att utveckla den egna ledarrollen.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

 • Travskolan ur ett ekonomiskt perspektiv
 • Det kvalitetsarbete som gäller för travskolans verksamhet
 • Hur man i travskolans bör planera verksamheten på ett resursutnyttjande sätt
 • De olika roller och befattningar som är kopplade till travskolans verksamhetsområde
 • Olika ledarstilar samt ledarens roll i olika inlärningssituationer
 • Hur man i sin roll som ledare inspirerar och utvecklar elever utifrån deras individuella förutsättningar och behov.
 • Hur ledaren med små medel kan ge kunden en god upplevelse - kundvård
 • Hur en körrelaterad lektion planeras och genomförs på ett säkert och yrkesmässigt sätt
 • Den vanligaste tävlingsutrustningen för trav och montéhäst
 • Travsportens reglemente
 • Hur licensdeltagare skall utbildas gällande startmomentet i enlighet med tävlingsreglementet.


kundtjanst@travsport.se