TLA I Lokal

Travets ledarassistentutbildning (TLA) är ett sätt att utvecklas för engagerade ungdomar i travskolan. Utbildningen är uppbyggd i tre steg.


På utbildningarna lär du dig grundläggande hästkunskap, men får också insikt i barns utveckling och en del pedagogiska verktyg för att kunna förmedla dina kunskaper till andra barn och ungdomar.

Utbildningarna är uppbyggda i tre steg; ett lokalt, ett regionalt och ett centralt. Efter steg tre tituleras du travskoleassistent och du kan vara med och ta en aktiv roll på utbildningar hemma på din travskola.

Kursdatum: Kontakta utbildningsansvarig på din travbana för mer information. Genom att använda ikonen för travbanor uppe till höger i menyn ovan hittar du kontaktuppgifter till din bana.

Kursplats: Lokalt på travbanan.

Antal timmar: 6 timmar.

Syfte: Kursen syftar till att uppmuntra och ge kursdeltagarna stimulans till att fortsätta utbilda sig till travskoleassistent.

Målgrupp: Alla ungdomar i den egna travskolan.

Åldersgräns: Minst 12 år (banans ungdomsansvarige avgör vilka som är lämpliga).

Kursmål

Få insikt om säkerheten vid in- och utsläpp i box samt hage.

Förståelse för säkerheten runt hästen i stallet.

Kunna redogöra för selning på rätt sätt.

Få förståelse för vikten att föregå som gott exempel som ledare.

Få kännedom om verksamheten på travskolan.

Huvudinnehåll

Säkerhet vid in- och utsläpp i box och hage.

Säkerhet med arbetet med hästen i stallet.

Vad innebär det att vara ledare.

Selning på rätt sätt.

Verksamheten på den egna travskolan.

Material

TLA I-häfte (delas ut vid kurstillfället).


kundtjanst@travsport.se