Foto: Martin Langels, TR Bild

TLA III Regional

Travets ledarassistentutbildning (TLA) är ett sätt att utvecklas för engagerade ungdomar i travskolan. Utbildningen är uppbyggd i tre steg.


På utbildningarna lär du dig grundläggande hästkunskap, men får också insikt i barns utveckling och en del pedagogiska verktyg för att kunna förmedla dina kunskaper till andra barn och ungdomar.

Utbildningarna är uppbyggda i tre steg; ett lokalt, ett regionalt och ett centralt. Efter steg tre tituleras du travskoleassistent och du kan vara med och ta en aktiv roll på utbildningar hemma på din travskola.

Kursdatum 2023:
Mer info kommer inom kort!

Anmälan: Anmälan görs via Hästsportens Folkhögskola. Endast utbildningsansvarig är behörig att anmäla deltagare till kursen. 

Anordnare: Hästsportens Folkhögskola i samarbete med banorna

Antal timmar: 22 timmar.

Syfte: Ge en grundutbildning för blivande travskoleassistenter i travskolan.

Kursen avsedd för: Blivande travskoleassistenter i travskolan.

Åldersgräns: Minst 15 år.

Antal deltagare: Max 25 stycken/kurs

Förkunskapskrav: Praktisk erfarenhet av travsport samt grundläggande hästkunskap motsvarande Travsportens Kunskapsmärke 1-5, önskvärt genomförd TLA I och II.

För godkännande av kursen: Deltagande och aktivt engagemang i samtliga moment i kursen. Efter avslutad och väl genomförd kurs uppnår deltagaren nivån travskoleassistent.

Kursmål

• Få kunskaper om ledarassistentens roll och förebild i travskolan.

• Få insikt i barns utveckling för att få en bättre förståelse för barn och ungdomars beteende i olika situationer.

• Få insikt om förmedling av egna faktakunskaper till barn och ungdomar i travskolan.

• Få kunskaper om säker och god hästhantering och kunna förmedla dessa till travskolans elever.

• Få kännedom om planering och genomförande av moment i travskolan tillsammans med ansvarig ledare.

• Få förståelse för betydelsen av att ta hand om travskoleelever och deras anhöriga på ett sådant sätt som marknadsför travsporten hos nya grupper i samhället.

• Få kännedom om travsportens värdegrund och ungdomsverksamhet.

Huvudinnehåll

• Ledarens roll.

• Elevledda lektioner – att vara travskoleassistent i praktiken.

• Barns utveckling vid olika åldrar.

• Första hjälpen.

• Ergonomi.

• Hur du som travskoleassistent lär ut om:

   - Hästens historia och utveckling.

   - Hästens uppbyggnad och identitet.

   - Säker hästhantering och selning samt grundläggande körning.

   - Hästens beteende och sinnen.

Material

TLA III Kurshäfte (delas ut vid kurstillfället).

Referenslitteratur

Märkeshäften 1-5 Svensk Travsport

Hästens anatomi

Att arbeta med hästar – Hästhållning i praktiken (Mats Mellberg)

Hästens Biologi, Utfodring och Avel (Natur & Kultur)


kundtjanst@travsport.se