Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

TLU I

Steg ett i Travets ledarutbildning (TLU) för dig som vill bli travskoleinstruktör.


Kursdatum: 1 mars - 30 april

Kursplats: webbaserad

Anmälan: Anmälan görs på www.hastsportensfolkhogskola.se, senast 20 februari. Endast utbildningsansvarig är behörig att anmäla deltagare till kursen. 

Beställare: Svensk Travsport

Anordnare: Hästsportens Folkhögskola i samarbete med Svensk Travsport.

Kontaktperson: Stina Swartling Hoch, 070-288 53 73 eller stina.swartling@travsport.se

Antal timmar: 18 timmar.

Målgrupp: Travskoleledare och övriga med intresse att bli ledare.

Åldersgräns: Minst 18 år.

Antal deltagare: Max 25 stycken.

Förkunskapskrav: Teoretiska kunskaper motsvarande Travets Kunskapsmärke 1-5, TLA II samt ponnylicensmaterialet. God praktisk erfarenhet av hästens skötsel. God erfarenhet från körning i olika tempo med stora travhästar och ponnytravare. Kunna hantera klocka och förstå grunden för tidtagning vid körning. Kör-/tränarlicens är en merit. Kunskap, god erfarenhet samt insikt i sin framtida ledarroll. Verkat som ledare i minst ett år samt medverkat på minst tre olika kursnivåer på travskolan. Genomfört TLA I och III.

För godkännande av kursen: Examinationer, såväl teoretiska som praktiska, sker löpande under kursens gång. Praktik och teori varvas för att ge en ökad förståelse samt skapa bra förutsättningar för att utveckla den egna ledarrollen.

Omfattning: Kursen genomförs i tre olika block via webben. Total kurstid är 18 timmar, inklusive tid för inläsning på de olika områdena. Blocken genomförs på webben med tillhörande litteraturhänvisningar som deltagaren skall ha läst innan blocket genomförs.

Block 1 – anatomi och fysiologi samt hälso- och sjukvård (6 timmar)

Block 2 – stall och närmiljö samt foder och utfodring (6 timmar)

Block 3 – travsporten och travskolan samt pedagogik och metodik (6 timmar)

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

  • Grundläggande fakta om hästens anatomi och fysiologi, träningsfysiologi i synnerhet
  • Hovens mekanism samt hovbeslag
  • Hästen som biologisk varelse samt etik och djurvälfärd
  • Hästens hälso- och sjukvård samt stallmiljö
  • Vad travarhälsan innebär och hur en egenkontroll genomförs
  • De vanligaste fodermedlens innehåll, foderstater och hästens näringsupptag
  • Travportens värdegrund
  • Travskolans syfte och mål
  • Olika ledarstilar samt ledarens roll i olika inlärningssituationer 
  • Hur travskolans kvalitetssäkringsarbete fungerar


kundtjanst@travsport.se