Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

TLU III

Arbetar du som instruktör vid travskola och vill få fler pedagogiska verktyg? Vid TLU III får du ta del av olika metoder vid undervisning och övar även själv praktiskt i undervisningsmetodik.


Kursdatum: Datum kommer

Kursplats: Webbaserat och fysiskt, plats kommer. 

Anmälan: Via Hästsportens Folkhögskola. Endast utbildningsansvarig är behörig att anmäla deltagare till kursen.

Beställare: Svensk Travsport

Anordnare: Hästsportens Folkhögskola i samarbete med Wången.

Kontaktperson: Stina Swartling Hoch, 070-288 53 73 eller stina.swartling@travsport.se

Antal timmar: Kursen är en distanskurs på 5 veckor och 50% studietakt med en fysisk träff på Wången. Mellan träffarna sker egna studier.

Syfte: Syftet med kursen är att deltagarna skall få fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper i sin roll som instruktör vid en travskola. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs har god förståelse för pedagogiken som utövas i den praktiska undervisningsmetodiken. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd för att kunna använda detta i undervisningen. 

Målgrupp: TLU III riktar sig till personer som genomfört TLU I-II

Åldersgräns: Minst 18 år.

Antal deltagare: 20 stycken.

Förkunskapskrav: Godkänd på TLU I-II samt dokumenterad praktik.

För godkännande av kursen: Godkänt resultat på samtliga delar av kunskapsproven.

Material
Idrottens ledarskap, SISU idrottsböcker. Beställs av deltagarna till kursstart. Övrig litteratur läggs upp som PDF:er på Teams innan kursstart.

Referenslitteratur
TLA III och TLU-material från tidigare kurser samt egna anteckningar samt praktisk erfarenhet som ledare.


kundtjanst@travsport.se