Konstaterad virusabort i Stockholms län


Länsstyrelsen Stockholms län: 4/3; konstaterad virusabort (EHV-1, luftvägsformen) hos häst i Värmdö kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnad

Publicerad den 5 mars 2020. kundtjanst@travsport.se